پـيــام مديــرعــــــــامل
خداي بزرگ را سپاسگزارم كه نعمت خدمتگزاري به تلاشگران عرصه صنعت استان البرز را به ما عطا فرمود. استاني كه قابليتهاي صنعتي بالايي دارد و بسياري از صنايع با نقش كشوري و منطقه اي در آن فعاليت مينمايند. براي من و همكارانم در شركت شهركهاي صنعتي استان مايه مباهات است كه از طريق اين پل ارتباطي به درياي بيكران همت، تلاش، كارآفريني و خود باوري كه به يمن وجود صنعتگران كشور ايجاد شده است بپيونديم.
جهانگیر شاهمرادی - رئيس هيأت مديره و مديرعامل
  • مناقصه و مزایده
  • گالری تصاویر
  • مقالات