ارتباط با نخبگان و صاحب نظران حوزه صنعت
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز بعنوان شرکتی توسعه ای، جهت استفاده از ایده ها و نظرات و هم اندیشی با صاحب نظران و نخبگان بخش صنعت کشور بویژه صنایع کوچک، اقدام به راه اندازی گروه ارتباط با نخبگان نموده است.
 لذا از کلیه صاحبان صنایع، کارشناسان فعال در بخش صنعت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن، دانشگاهیان و عموم هموطنان علاقمند به موضوعات حوزه صنعت، تقاضا دارد که نظرات، پیشنهادات و ایده های خود را در قالب محورهای ذیل، از طریق پست الکترونیکی و یا به آدرس پستی گروه ارتباط با نخبگان، ارسال فرمایند. بدیهی است که از ارائه دهندگان طرح ها و ایده هایی که در کمیته علمی گروه ارتباط با نخبگان مورد تایید قرار گیرند به نحو مناسب تقدیر بعمل خواهد آمد.
محورهای پیشنهادات
 1. توسعه صنایع کوچک و متوسط در کشور و استان
 2. روشهای جدید جهت تامین منابع مالی برای توسعه صنایع کوچک و همچنین زیرساختها
 3. راه اندازی بانک صنایع کوچک (با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که در صنایع کوچک و متوسط کشور و استان وجود دارد، بطوریکه اگر بخشی از این توان و گردش مالی در قالب یک بانک تعریف شود، می تواند در حل مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها نقش ممتازی داشته باشد)
 4. راهکارهای ایجاد پوشش های بیمه ای برای صنایع  کوچک و متوسط
 5. اصلاح آئین نامه ها و قوانین مربوط به صنایع کوچک و متوسط
 6. تنظیم قانون جامع صنایع کوچک و متوسط
 7. بازاریابی بین المللی و حضور صنایع کوچک در عرصه های بین المللی
 8. روشهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور و استان
 9. کاهش هزینه های آماده سازی شهرکها و نواحی صنعتی
 10. توزیع عادلانه امکانات، فرصتها و ثروت ملی بر پایه پتانسیل های منطقه ای و انسانی
 11. جذب بیشتر متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی کشور و استان
 12. گسترش صنایع  High Tech و مورد نیاز روز
 13. ایجاد و تقویت پیوند بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و تشکیل خوشه های صنعتی
 14. تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه
 15. توسعه تجارت الکترونیک
 16. سایر موضوعات مرتبط با حوزه فعالیتهای شرکت و شهرکهای صنعتی استان
 
آدرس : استان البرز – کرج – میدان امام خمینی( ره )  – بلوار یادگار امام ( ره ) خیابان یاسر پنجم پلاک 66
تلفن تماس :  7-34645802 - 026
فاکس :  34645061 - 026
پست الکترونیک: 
experts@alborz-iec.ir

ارتباط با نخبگان و صاحبنظران
اطلاعات فردی
* نام و نام خانوادگی :
نام سازمان :
اطلاعات تماس
* پست الکترونیک :
تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
اطلاعات درخواست
موضوع :
* توضیحات :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :