مناقصه تهیه تمامی مصالح و اجرای شبکه گاز، خط تغذیه، ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک در فاز توسعه شهرک صنعتی کوثر (1396/10/2)

 آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره  117/96/ش  ( نوبت دوم)
 
  1. موضوع مناقصه : تهیه تمامی مصالح و اجرای شبکه گاز، خط تغذیه، ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک در فاز توسعه شهرک صنعتی کوثر
  2. محل اجرا : استان البرز – کیلومتر 25 جاده ماهدشت به اشتهارد ، شهرک صنعتی کوثر
  3. رتبه و رشته پیمانکاری :  رتبه 5 رشته تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز .
4-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی: ساعت: 19:00 روز  سه شنبه مورخ 12/10/96
5-آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه (پاکات الف،ب و ج): ساعت: 14:00 روز یکشنبه مورخ 24/10/96
6-زمان بازگشایی پاکات (پاکات الف،ب ): ساعت: 14:30 روز یکشنبه مورخ 24/10/96
7-زمان بازگشایی پاکات (ج): ساعت: 14:00 روز چهار شنبه مورخ 27/10/96
 
8-مدت زمان و مبلغ برآورد اوليه اجراي پروژه : 4 ماه و 15,735,805,211 ريال بر اساس فهارس بهای اختصاصی نفت و گاز رشته خطوط لوله گاز شهری و خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز، ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی 1396
9- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  787,000,000ریال .
10- هزینه خرید اسناد 500,000 ریال واریز به شماره حساب 2175686012002  (شبا : IR650170000002175686012002 ) به نام رابط تمرکز درآمد شعبه کرج 2621 (پرداخت از طریق سامانه صورت پذیرد)
11- آدرس دريافت اسناد: اسناد صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل دریافت می باشد. (www.setadiran.ir)
لازم به ذکر است جهت تحویل اسناد، تمامی پاکات (الف ، ب و ج) می­بایست در سایت مذکور بارگزاری گردد.
-پاکت الف حاوی اصل ضمانتنامه می بایست علاوه بر بارگزاری، بصورت فیزیکی تا ساعت 14:00 مورخ 24/10/96 به دبیرخانه شرکت تحویل داده شود.
-مناقصه گران محترم میتوانند از روز یکشنبه مورخ 03/10/96 ساعت 8:00 صبح نسبت به تحویل اسناد از سامانه اقدام نمایند.
تلفن تماس شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز:7- 34645802-026


خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 103
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )