مناقصه اجرای شبکه جمع ­آوری و خط انتقال فاضلاب بهمراه تهیه مصالح در فاز توسعه شهرک صنعتی کوثر (1396/10/18)
 آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره 119/96/ش  ( نوبت دوم)
 
  1. موضوع مناقصه: اجرای شبکه جمع­آوری و خط انتقال فاضلاب بهمراه تهیه مصالح در فاز توسعه شهرک صنعتی کوثر
  2. محل اجرا: استان البرز –کیلومتر 25 جاده ماهدشت به اشتهارد، شهرک صنعتی کوثر
  3. رتبه و رشته پیمانکاری:  رتبه 5 رشته آب.
4-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی: ساعت: 19:00 روز  سه شنبه مورخ 96/10/26
5-آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه (پاکات الف،ب و ج): ساعت: 14:00 روز سه شنبه مورخ 96/11/10
6-زمان بازگشایی پاکات (پاکات الف،ب): ساعت: 14:30 روز سه شنبه مورخ 96/11/10
7-زمان بازگشایی پاکات (ج): ساعت: 14:00 روز سه شنبه مورخ 96/11/17
 
8-مدت زمان و مبلغ برآورد اوليه اجراي پروژه : 6 ماه و 6,912,493,979 ريال بر اساس فهارس بهای شبکه جمع­آوری و خط انتقال فاضلاب و ابنیه سال 1396
9- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  346,000,000 ریال .
10- هزینه خرید اسناد 500,000 ریال واریز به شماره حساب 2175686012002  (شبا : IR650170000002175686012002 ) به نام رابط تمرکز درآمد شعبه کرج 2621 (پرداخت از طریق سامانه صورت پذیرد)
11- آدرس دريافت اسناد: اسناد صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل دریافت می باشد. (www.setadiran.ir)
لازم به ذکر است جهت تحویل اسناد، تمامی پاکات (الف ، ب و ج) می بایست در سایت مذکور بارگزاری گردد.
-پاکت الف حاوی اصل ضمانتنامه می بایست علاوه بر بارگزاری، بصورت فیزیکی تا ساعت 14:00 مورخ 10/11/96 به دبیرخانه شرکت تحویل داده شود.
تلفن تماس شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز:7- 34645802-026


خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 48
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )